Alexi Giannoulias elected Illinois State Treasurer